Aktuellt, Relationen till sig själv
Lämna en kommentar

Leva från sitt hjärta

Att följa ditt eget hjärta,
är den enda väg som för dig hem till dig själv.
Att lyssna till andra mer än till dig själv,
kan bara leda dig vilse, bort från din egen väg.

Om du vill leva ditt liv i harmoni med dig själv,
behöver du själv ta ansvar för vilka värderingar
du vill skall få råda för dig.

Du behöver ge dig själv rätt att bestämma över din väg;
att värna om att du lever ett liv som du står för,
som är ditt.

Du behöver stå upp för dig själv och det som är viktigt för dig.
Det som är viktigt kan handla om dig,
men det kan även handla om en genuin vilja
att se till någon annans bästa.

Om du låter andras reaktioner på dina val och värderingar styra dig,
gör du dig själv maktlös inför ditt liv.
Om du låter majoritetens val få dig att tvivla på
att den väg du vill gå är gångbar,
behöver du lyssna noga till dig själv.
Bara du vet vad som är rätt väg för dig.

Hur kan man då ta ansvar för sig själv?

1. Du kan börja hejda dig själv
varje gång du märker att du anpassar dig till något
du egentligen inte håller med om eller tror på.
Bara notera, utan att värdera.

2. Du kan hejda dig själv varje gång du skyller på andra;
samhället, kulturen, dina föräldrar, din situation,
din yrkesroll, din familj etc.
Om du inte var offer för dem och deras åsikter,
hur skulle du göra då?

3. Rannsaka dig själv och se om du har värderingar
du egentligen inte står för.
Har du övertagit värderingar som inte stämmer för dig
och gjort dem till dina?

Grattis i så fall, för när du ser att de är dina
och inte någon annans,
kan du påverka dem.

4. Tro dig själv om gott. Tro på ditt eget omdöme om ditt liv.

5. Lyssna noga till de känslor och behov som
ditt inre och dina reaktioner ger uttryck för.
Lyssna till vad som är viktigt för dig på ett djupare plan
och låt det få färga dina val.

Om du lever ditt liv utan att lyssna till dig själv,
riskerar du att gå igenom livet utan dig själv.

Vi kan överta ageranden, tolkningar och tankemönster
från den miljö där vi växte upp.
Dessa kan sedan leva vidare inom oss långt upp i vuxen ålder.
Från början hjälpte de oss kanske att tillgodose viktiga behov
som gemenskap och trygghet.
När dessa värderingar och förhållningssätt med tiden tjänat ut sitt syfte,
kan de istället fungera begränsande.
Då behöver de synliggöras och förändras
för att vi skall kunna frigöra oss från dem.

Övertagna värderingar är inte alltid lätta att genomskåda hos sig själv,
men man kan få till exempel få syn på dem när man känner sig
irriterad, begränsad, styrd, ofri, avundsjuk, missunnsam eller liknande.

En värdering som lever i dig, är din.

Är den din, har du rätt att byta ut den om den inte stämmer för dig.
Det är du som har ansvar för att byta ut den,
om du inte står för den eller vill ha den.
Du själv äger den och kan göra vad du vill med den.

E

Lagrad under:Aktuellt, Relationen till sig själv

av

Jag har bakgrund som teolog och empatisk coach med hemvist i den mystika skolans andlighet. Välkommen att kontakta mig på evalotta@stiernholm.se. Du får gärna länka till min blogg om du vill, men inte kopiera texterna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *