Anknytningsmönster hos vuxna

Du gör dig själv en stor tjänst om du närmar dig och arbetar med dina otrygga anknytningsmönster. De är starka drivkrafter och kan föra oss långt bort från vår inre stabilitet och trygghet. När du arbetar med mig, så börjar vi där du befinner dig och det som känns mest viktigt att få prata om. Sedan arbetar vi med andra viktiga pusselbitar för att stärka dig mot att bli mer trygg. Att läka sina mönster handlar till stor del om att kunna se sig själv utan att döma, att stanna med de djupare känslorna, acceptans och om att möta den inre ålder som blivit rädd och ställt sig vid rodret. Det handlar om att bli trygg med sårbarheten, göra kopplingar bakåt och om att bli medveten dels om vad som händer och dels om sitt värde.

Vi vill djupast sett inte bli övergivna och den ålder i oss som reagerar gör allt för att det inte ska behöva hända. Vi arbetar med att skapa en kontakt mellan den där fina, unga personen inom och det trygga vuxenjag som också finns där.

Jag arbetar med enskilda, par och familjer.

Ett samtal kostar 950:- för 55 minuter. Jag arbetar över telefon om du inte bor i närheten.

Välkommen.

Evalotta