Alla inlägg arkiverade under: Relationer till andra

Anpassning i nära relationer

Det börjar bra. Mötet med den andre känns som att komma hem. Sedan händer det något, abrupt eller smygande, och du börjar må allt sämre. Du tappar bort dig själv, din energi, din vilja. Den andre kan vara en fin och snäll människa på alla vis, det beror inte på det. Det kan börja på så många sätt. Man börjar anpassa sig för att det ska kännas bra för den andre och man själv ska kunna känna sig ok. Om den andre verkar missnöjd, känner man ansvar för det och tror att man måste lösa det. Allt på bekostnad av de egna behoven och det som är viktigt för en själv. Det genomgående är att man tror sig vara ansvarig för den andres känslor och behov. Du gör det för att få kärlek, närhet, godkännande, trygghet, sinnesfrid etc, så det är inte konstigt, bara nedbrytande. Anpassningen för dig bort från den du var och egentligen är. Låt mig ge några generella exempel på hur anpassningen kan gå till: Du möter en fantastisk person. Närheten blir …

När vi dömer varandra som krävande, behövande, distanserade etc.

Att få höra någon beskriva en själv i negativa ordalag, kan vara utmanande. I synnerhet när vi inte känner igen oss i beskrivningen eller om det träffar något som är känsligt för oss. I en nära relation, blir det kännbart när vi inte får våra behov tillgodosedda. Om vi inte kan se hur vi ska få det, är det lätt att tänka att det beror på den andre. Det kan bli besvikelser, konflikter och slitningar. Det går att måla upp bilder av hur den andre är eller inte är, och distansen ökar för varje negativt epitet man sätter på varandra. Det är väldigt viktigt att vi får våra behov tillgodosedda i den relation vi lever i. Det behöver dock inte alltid vara vår livskamrat som möter behoven, jag tror inte ens att det är möjligt. Vad vi kan göra, är att ge varandra förutsättningar för att båda ska få vad de behöver.Vi är aldrig ansvariga för den andres behov, men vi behöver värna om våra egna. Missar vi det, kommer vi inte att trivas i …