Terapeutiska, vägledande samtal med häst

Jag erbjuder terapeutiska samtal med häst. Jag arbetar som intuitiv, empatisk coach och vägledare och jag hjälper dig att tolka mellan hästen och dig.

Jag möter dig där du är. Tillsammans lyssnar vi in vad hästen vill förmedla till dig. Jag hjälper dig att ta hand om det som kommer fram med en stor empati och värme. Jag hjälper dig att integrera en djup, kärleksfull förståelse för dig själv. Jag visar i stunden hur självkritik kan förvandlas till en djup förståelse och kontakt med det som är levande i dig. Hästen bidrar med sin närvaro och sin förmåga att se och spegla.
Efteråt är vår (min och hästens) ambition att du ska känna dig sedd, mött, förstådd, stärkt och känna en värme för dig själv.

Pris: 1200:- för en timme.

Samtalen äger rum på Steengärdsgården i Släbo 225, Kode, ca 30 min norr om Göteborg med bil. www.steengardsgarden.se