Hoppa till innehåll

Hur hittar vi egentligen in till vår kärna, till den vi är bortom allt vi gör för att försäkra oss om att vara ok och få våra behov av kärlek, värde, närhet, tillhörighet, kontakt, frihet, trygghet etc tillgodosedda?

Hur kan vi navigera i vår inre snårskog för att hitta den där känslan av lätthet, flöde, självklarhet och lugn?

Här finns mycket visdom att hämta från såväl mystiker som Mäster Eckhart och William Johnson som beskriver människans inre, oförstörbara kärna och från Marschall Rosenbergs NVC som visar hur empatisk kontakt med våra djupaste känslor och behov leder till kontakt med oss själva och varandra. Brene Browns forskning på skam och sårbarhet har också mycket att tillföra. I min föreläsning hämtar jag kunskap från dessa källor och kombinerar den med vad jag själv lärt mig sedan jag började utforska det här i mitt arbete redan 1994.

Att komma i kontakt med sitt inre, sina djupare känslor och behov, förutsätter att man är empatisk och villkorslöst kärleksfull mot sig själv. Empatin öppnar för sårbarhet och skamtålighet, som öppnar för en djupare kontakt med såväl oss själva, varandra, det större och vår förmåga till kreativitet, kraft och genuinitet.

I brist på den kontakten, kan vi gå vilse bland skydd, strategier och den fungerande personlighet vi utvecklat för att klara oss och må bra i livet.

Föreläsningen handlar om hur lätt det är att gå vilse och tappa bort sitt inre hemma, hur det kan bli då och vad vi kan göra för att hitta hem igen.

Den ger en tydlighet som brukar få lyssnarna att uppleva att mycket faller på plats.

Föreläsningen är 45-60 minuter och går att kombinera med en workshop om man vill.