Om Evalotta

Evalotta Stiernholm porträttJag utforskar den inre världen;
den djupt mänskliga och den rika andliga dimensionen inom.

Den stora kärleken därinne har en stark dragningskraft på mig och jag vill göra allt jag kan för att hålla kontakten med den öppen och ogrumlad. Det innebär för mig ett ständigt förfinande av förhållningssätt till såväl mig själv, andra och andliga aspekter av detsamma.

För att kunna leva nära den stora kärleken, behöver jag bejaka mig själv som innerligt älskad. För mig är det nyckeln till att fungera väl på jorden, i relationer, i hälsa, i meningsfullhet. Att ta emot den kärleken oavsett allt, är så viktigt.

Jag har funnit att empatisk kommunikation, NVC, är ett fantastiskt fint verktyg för att öppna upp för kärleken. Det ger den förståelse som behövs för att livet ska börja flöda i relationen.

I många år har jag arbetat med samtal (par och enskilda), vägledning och coaching. Meditation, de mystika traditionerna i olika religioner, högkänslighet, drömarbete och andlig vägledning har haft mitt fokus. I nuläget ägnar jag mig främst åt att skriva och försöka förklara empatisk kommunikation så enkelt och lättillgängligt som möjligt.

En empatisk förståelse av såväl sig själv som andra underlättar livet avsevärt. Om man i en konflikt fokuserar på missförståndet och vilket behov som är viktigt för var och en i stunden, blir det för varje försök allt lättare att förstå varandra och hitta en lösning som alla mår bra av.

Om vi ibland tappar kontakten med eller missar våra grundläggande känslor och behov, försvårar det kontakten med andra. Det försvårar även kontakten med oss själva och förståelsen av vad vi behöver för att må bra.

När vi däremot är i kontakt med det som är levande i oss; känslor och behov, mår vi bra, ser klart och kontakten med andra går lättare. Utan kontakt med våra grundläggande känslor och behov, mår vi dåligt, fastnar i små perspektiv och blir stumma inombords. Vi tappar alla den kontakten ibland. Det är inget problem som ska lösas, snarare ett detektivarbete som behöver utföras för att hitta den missade känslan och det borttappade behovet.

Därtill bor jag på landet, badar i havet året om och har just upptäckt tjusningen med att åka longboard. Jag har en liten hund och en underbar familj. Jag reser gärna omkring med min familj till härliga platser. Jag upplever att livet blir lättare efter varje genomled svårighet, då varje svårighet är en möjlighet för djupare läkning att äga rum.

Välkommen att kontakta mig på evalotta@stiernholm.se. Du får gärna länka till min blogg om du vill, men inte kopiera texterna.