Alla inlägg arkiverade under: Andlighet, andra dimensioner och intuitiv kommunikation.

Har en del av dig kommit på efterkälken?

Ibland kan en del av oss ha kommit på efterkälken redan tidigt i livet; den del som aldrig kände sig helt och hållet accepterad. Den delen lever kvar inom; känner sig ensam och utanför, liten, rädd och obetydlig. Om du växt upp med en stor förmåga att överleva men längtar efter att bli hel, kan du behöva du hämta upp den här delen. Rädslan för att bli övergiven och inte vara välkommen, kommer från denna övergivna del i dig själv. För att komma nära denna känsliga del, behöver du vinna dess förtroende. Du behöver närma dig med kärlek och medkänsla; erbjuda värme och acceptans åt den. Om det är svårt att nå den efterlängtade kärleken och friden, kan det vara för att du ännu inte tagit till dig den här delen av dig själv. I det sköraste, mest förskrämda, ratade och bortstötta hos dig, finns en stor kärlek. Om ditt sårbara jag inte känner sig välkommet hos dig, håller det sig på avstånd och inger dig en känsla av ensamhet. Först när du tar det …

Längtan som bara kan stillas inifrån

Det både finns och inte finns därute, det där du så innerligt längtar efter. Det finns därute, i mötet med den andre, det där mötet som verkligen berör. Men där kan du inte leta efter det, för då glider det undan. Utifrån kommer det när det kommer, inte för att du vill eller försöker hitta det. Källan inom Allt finns inom dig. Allt. Den djupa kontakten, den djupa kärleken, källan, det extatiska mötet, närvaron och blicken som ser. Det finns där, så nära, bara en total närvaro bort. Men det är inte alltid så lätt att få kontakt med det som är så nära. Du behöver vända blicken helt och fullt dit. Följa längtan åt andra hållet. Gå emot impulsen att söka utanför dig själv. Det rastlösa sökandet Det är attraktivt att få det utifrån, och det känns så självklart att söka där. Men det blir ett fåfängt sökande till slut. En återvändsgränd. Ett beroende, ett missbruk, en rastlöshet och smärta. Det utifrånkommande kan aldrig möta den djupare längtan i längden. Allt finns inom dig. …

När det gudomliga snuddar vid vardagen

Jag fick en glimt nu på morgonen, som om slöjan lyftes bort och jag såg klart. Jag vet inte om jag kan fånga det i ord eller lyckas förmedla det, men jag ska försöka. Det handlar om beröring. Jag såg hur den gudomliga verkligheten vill nå oss i varje stund och ständigt är beredd på att infinna sig. Beröra. Hur den vill genomsyra varje möte och uppgift, varje tillstånd, allt mående och varje tanke. Det är som en verklighet, en dimension av total klarsyn, frihet, klar tanke, kärlek och djup glädje som finns precis invid den värld vi lever i, ser och upplever som den vanliga. Precis nära, helt tätt inpå, bara en tunn slöja bort finns den gudomliga verkligheten. Den kommer igenom ibland, som en beröring. Det är som att något öppnar sig och vi får del av kraften, flödet och kärleken. I den stunden försvinner all rädsla, all oro och alla förbehåll. Något öppnar sig och vi får uppleva oss själva på ett nytt sätt, eller, så som vi verkligen är. Det hände …

Andlig vägledning

Djupt inom oss finns en oförstörd essens. Där är vi hela, oskadade och de vi är ämnade att vara. Där är vi i kontakt med vårt ursprung, med den villkorslösa kärleken, ljuset, skaparkraften, friden och glädjen. På den platsen är vi fria och ser alldeles klart. Vi blir vägledda inifrån. Vi känner mening. Vi vet vårt värde och hur älskade vi är. Så händer livet och behov av skydd uppstår. Skydd som hjälper oss, men som också gör det svårare för oss att vara i kontakt med den vi djupast är. När vi tappar kontakten med vår essens, saknar vi den. Vi får svårare att orientera oss i tillvaron. Vi kan börja göra saker för att återskapa det vi saknar. Vi hittar sätt att bli värdefulla och älskade på. Vi söker mening och vägledning. Vi knyter an nära eller blir väldigt självständiga i allt. Det är så vi klarar oss och det är oundvikligt att det sker. Vi behöver utveckla strategier för att hantera tillvaron, särskilt när den är svår och vi är utsatta. Det …

Endagsretreat – empati, skydd och din strålande kärna

Välkommen till en dag där du får stanna upp och bli påmind om vem du djupast är; skala av och närma dig din kärna. Dagen leds av Evalotta Stiernholm i sällskap av Matts Johansson. (Se presentation nedan) Det blir en dag med fokus på att hitta in till sin kärna, att få syn på och börja skala av det som skymmer kontakten med vårt sanna jag. Det där gör sig ju inte på en dag, men det handlar det heller om att bli färdig, utan om att påminna sig om vad som är djupast sant i oss och återknyta till det. Det där som bär och när genom allt, hur vi än har råkat bli genom livet. Vi behöver inte fixa något, borde inte vara bättre eller mindre fucked up än vi är, men det hjälper att stärka kontakten med det eviga, friska, flödande som finns där djupt inom oss. Dagen bjuder på undervisning, delande och tid för tyst reflektion. Tid: Lördagen den 9/10 kl 10-15Plats: Betlehemskyrkan, Vasagatan 26-30, GöteborgKostnad: 900:- ink moms, lunch från …

Empati, kärlek och sårbarhet – introduktion

En kursdag på temat självempati, kärlek och sårbarhet. Föreläsning av Evalotta Stiernholm och praktiska övningar tillsammans med hästarna. Att växa i villkorslös kärlek tillsammans med hästflocken. Vad händer när vi inte längre dömer oss själva? Intentionen med kursen är att skapa förutsättningar för en ökad medvetenhet, närvaro och nya insikter, där hästarna är våra vägledare. Lördag den 18 september kl 10-14Kostnad 750 kr Plats: Släbo 225 i Kode Empati, kärlek och sårbarhet – fördjupning Vid 4 tillfällen under hösten 2021 fördjupar vi oss ytterligare i självempati, kärlek och sårbarhet. En gång i månaden träffas vi och går djupare inom olika teman. Upplägget är liknande som i introduktionskursen och du bör ha gått den innan du går fördjupningskursen. Du anmäler dig till hela kursen.  Tisdagar kl 10-13. Datum: 28/9, 19/10, 16/11 och 7/12. Kursen kostar 1900 kr Plats: Släbo 225 i Kode www.steengardsgarden.se Anmäl dig till evalotta@stiernholm.com Vill du delta på någon kurs men datum, dag eller tid inte stämmer för dig så kontakta oss med önskemål så ser vi vad vi kan göra. Det finns också möjlighet att …

Kärleken söker dig

Kärleken söker digDen är i dig, runt dig,du är i den, runt den.Den möter dig där den på förhand stämt träff med dig utan att du vet. Det är Kärleken du älskar,kärleken du längtar så innerligt efter,för den längtar så innerligt efter dig.Passionerat.Den är som en eld i hjärtat.Den söker och måste få sitt utlopp, annars förtär den själen –av längtan, av hetta, av innerlighet och eld. Inom dig bor den, från ditt hjärta vill den verka.Brinna. Väcka. Skaka om och öppna upp när det behövs. Sätta i rörelse, kalla hem. Värma som en trygg eld när det är tid för det,vagga som den tryggaste famn.Ta hand om, viska i ditt öra att du är den älskade.Att du är så innerligt, innerligt älskad. Den kärleken bor överallt, men leta inte där du sist fann den. Passionerat söker kärleken dig där du minst anar. I din spricka. I din storhet. I vad än du öppnar ditt hjärta fullständigt för. Kärleken är där du är, min älskade. Där du är. Där du verkligen är.

Kris

De första stora kriserna drar med sig en massa lagrade känslor fram i ljuset; djupt lagrad rädsla, sorg och smärta som finns samlad inom en. Känslor och upplevelser som aldrig fått språk eller blivit speglade, kan bli till en grå förlamning i systemet. Själen som ännu inte mött sin egen storhet, famlar vilsen i sitt liv. Men, som lager på lager skalas av, förändras processen och krisens karaktär. Den som tvivlar på sitt värde, kan i djupet av sitt vara finna sig själv innerligt älskad och värdefull. Den som bär på skuld, kan finna kärleksfullt befriande förståelse. Den som bär på en vag känsla av skam som emellanåt smäller till som en råttfälla runt hjärtat, kan finna att allt, precis allt, är värdigt och välkommet in i kärleken. Gamla upplevelser av övergivenhet och utsatthet som blommar fram vid förluster, kan komma till ro när man möter sina yngre åldrar med öppen famn. Födelse och död bildar par, inte liv och död. Den ”död” man genomgår i den djupa krisen, öppnar för nytt liv. Så småningom …

Erfarenheten av Gud/det större/den Stora Kärleken

”I grunden är religiös erfarenhet upplevelsen av att vara villkorslöst och gränslöst förälskad. Men vad vi är förälskade i, förblir något som vi måste utforska.” Bernard Lonergan Den kan vara en inre rörelse, en erfarenhet av något som rör sig i djupet av hjärtat. Den kan drabba en med kraft så att benen viker sig och tårarna rinner. Den kan välla fram som en kraftfull kärlek från djupet av ens vara. Mötet med den Stora Kärleken kan komma i många former, men är i grunden en kärleksupplevelse som förändrar allt. När den kärleken bryter igenom inifrån eller drabbar med kraft, förändras man i grunden. Efter det blir inget sig likt. En resa startar, en färd djupare in i denna kärlek som lever sitt liv i djupet av vårt vara. Vi får möta oss själva och alla villkor vi har satt upp för kärleken, får syn på allt vi gör för att förtjäna den. Vi får färdas genom dunkla nätter och hudlöshet, skalas av så att vi kommer allt närmre vår kärna; tillbaka till vårt sanna …