Hoppa till innehåll

När vi inte dömer oss själva, dömer vi inte heller varandra. Allt börjar där, med empatin för sin egen person. När vi är kritiska mot varandra, är det för att vi är kritiska mot oss själva. Att skapa ett tillåtande klimat där man kan vara den man är utan risk för att bli kritiserad, dömd eller att det får obehagliga konsekvenser för en, är mycket välgörande för ens mående. Det är också förlösande för ens kreativitet.

När vi inte dömer oss själva, behöver vi inte längre försvara oss och inte heller döma varandra. De flesta av oss är tränade i att värdera och döma oss själva på olika sätt, vilket försvårar livet.

Under den här kursdagen påminns vi om vilka vi egentligen är, under våra skydd och mönster. Vi får en tydlig, pedagogisk bild och verktyg att använda för att förstå oss själva och varandra empatiskt. När vi förstår med empati, dömer vi inte längre och vi blir alltmer fria att vara i vår potential.

När vi vet att vi inte blir dömda, framförallt av oss själva, frigörs vår kreativitet och tillit och livet får en helt ny lätthet. Det blir inte så farligt att göra fel, att misslyckas eller att inte bli förstådd om vi vet hur vi backar upp oss själva. Teorierna i kursen kommer bland annat från NVC (Non Violent Communication) men även från den tidlösa vishet kring människans natur som återfinns hos vishetslärare genom tiderna.

Upplägget är föreläsning, workshop och praktiska övningar under 6h.

Kursen genomförs med din grupp i Kode tillsammans med hästar. Väljer du att arbeta med hästarna får du även hjälp av dem öva dig i att nå bortom dömande och värderande i mötet med dig själv växa; på att villkorslöst ta emot dig själv som du är. Vi arbetar utomhus och under tak vid behov. Det är en fantastisk erfarenhet att ta hjälp av en häst eller en hästflock! Hästarna speglar oss som vi är, utan filter. De vill gärna hjälpa och ger oss precis det vi behöver just där och då. Jag hjälper till att tolka och förmedla för den som vill det.