Hoppa till innehåll

Jag ger heldagskurser i NVC, även kallat giraffspråk eller empatisk kommunikation.

NVC är ett sätt att kommunicera där målet är att skapa kontakt. Att lära sig NVC kan göra en enorm skillnad för ens liv. Egentligen handlar det om ett sätt att förstå, en förmåga att förstå sig själv och den andre på ett sätt som skapar en djup känsla av kontakt, samhörighet och välvilja. Det handlar om att lyssna och kommunicera från hjärtat. Kunna kommunicera på ett sätt så att det blir lätt för den andre att höra och förstå utan att gå i försvar. Det gör det lättare för dig att lyssna utan att känna dig attackerad eller kritiserad. Det främjar på alla sätt all mänsklig form av samvaro och samarbete.

NVC handlar om att förstå utan att döma eller värdera något. När man inte riskerar att bli dömd, frigörs en helt ny kreativitet. En arbetsgrupp eller ledningsgrupp som praktiserar NVC får mycket goda förutsättningar för att få tillgång till stor kreativ förmåga hos de som är med.

NVC är ett fantastiskt verktyg för svåra samtal där man lätt fastnar i konflikter. Det är också ett oslagbart verktyg för att skapa en empatisk kontakt med sig själv och förstå sig själv på djupet. Det hänger ihop, för hur ska vi kunna bli förstådda om vi inte förstår oss själva?

Heldagen ger dig en grundförståelse för hur NVC fungerar. Jag blandar teori och övningar så att du får med dig en praktisk erfarenhet av hur du själv kan använda det i din vardag.

Jag kommer till befintliga grupper och arbetar med er.