Alla inlägg arkiverade under: Aktuellt

Att förlora sina nära – sorgearbete och allt vad det nu innebär. För mig.

”Nu får du gå hem och ta hand om sorgen”. Jag har hört de där orden åtskilliga gånger, från äldre människor, när begravningen är slut. Jaha? Sorgearbete. Hur gör man? Vad innebär det? Det kan ju inte vara lika för två människor, snarare olika för alla. Alla har sin väg och beskrivningar om hur det går till tror jag skapar mer förvirring än klarhet. Om man inte betonar hur olika det kan vara, för då kanske man kan hitta något här och något där som hjälper. Är man som jag, börjar arbetet med att försöka förstå och nysta i ett känslotillstånd och det arbetet sker när tid är, när det behövs och så länge det ska. Finns det någon form av rörelse, är det bara att åka med i processen, annars får man försöka hitta någon form av rörelse. Sorg skulle jag nog mer kalla ett tillstånd än en känsla; ett tillstånd som i sig rymmer ett helt kluster av känslor som i sin tur gärna drar med sig känslor från förr. När något som …

Konflikter; var vi oftast går vilse och hur vi kan hitta vägen igen.

Det vanligaste skälet till att vi hamnar i konflikt med varandra, är att våra känslomässiga reaktioner går tio gånger fortare än impulsen att hejda sig själv och tänka: ”Vänta nu, han kan ha en dålig dag, det har inget med mig att göra”. Därav pausens betydelse. När du får en känslomässig reaktion på någon annans beteende, stanna upp, känn igenom känslorna och försök bli medveten om vad som händer inom dig. Efter en paus, kort eller lång, är det lättare att se från en klar plats. De näst vanligaste skälen är tron att ”Jag har rätt/är rätt/gör rätt och du borde ändra dig.” samt tron att ”Jag har fel/är fel/gör fel och borde ändra mig, vara annorlunda.” När vi tänker så kommer vi inte vidare, utan fastnar i skuldfällan. Det leder oss bort från det vi djupast längtar efter i våra relationer; värme, kärlek, närhet, trygghet. Vad kan vi då göra för att komma ur den trance av känslor och ”borden” som kan låsa oss och hindra oss att se såväl oss själva som varandra? …

Självkritikens goda syfte

Självkritik gör ont; det smärtar och det bryter ner. Man kan fråga sig varför det då är så vanligt. Varför ägnar sig människor som är kärleksfulla mot sin omgivning, ibland åt ett så tillsynes hänsynslöst beteende mot sig själva? Självkritik kan byggas upp gradvis utan att vi är medvetna om det och sedan bli vårt spontana sätt att bemöta oss själva. Att döma sig själv, är paradoxalt nog ett sätt att försöka ta hand om sig och tillgodose sina behov. Om du är en van självkritiker, kan du se vilket behov du försöker tillgodose genom att kritisera dig själv? Om du identifierar behovet, skapar du möjligheter att finna andra sätt för att tillgodose det. Då möjliggör du för dig själv att hitta förhållningssätt som vidgar snarare än förminskar ditt livsrum. Vi kan omedvetet försöka tillgodose många olika behov genom att kritisera oss själva. Det kan vara behovet av trygghet och frihet (från andras straff och kritik då jag redan dömt mig själv), tröst (andra får lyfta mig), gemenskap (med andra som mår dåligt) eller liknande. …

Leva från sitt hjärta

Att följa ditt eget hjärta, är den enda väg som för dig hem till dig själv. Att lyssna till andra mer än till dig själv, kan bara leda dig vilse, bort från din egen väg. Om du vill leva ditt liv i harmoni med dig själv, behöver du själv ta ansvar för vilka värderingar du vill skall få råda för dig. Du behöver ge dig själv rätt att bestämma över din väg; att värna om att du lever ett liv som du står för, som är ditt. Du behöver stå upp för dig själv och det som är viktigt för dig. Det som är viktigt kan handla om dig, men det kan även handla om en genuin vilja att se till någon annans bästa. Om du låter andras reaktioner på dina val och värderingar styra dig, gör du dig själv maktlös inför ditt liv. Om du låter majoritetens val få dig att tvivla på att den väg du vill gå är gångbar, behöver du lyssna noga till dig själv. Bara du vet vad som är …

Affekt

I affekten finns en drivkraft som förblindar och starka känslor är i omlopp. Det kan vara passionerad kärlek, stark vrede, besvikelse, irritation, frustration, hat, avund, svartsjuka, längtan. Vad jag än känner, tror jag på det goda i att vänta ut affekten. Vänta tills känslorna lugnat sig. Lyssna till affekten, lyssna igenom den. Försöka nå mitt eget hjärta och den grund ur vilken de starka känslorna kommer. Om jag står ut med att inte interagera i affekt, kommer jag efter en stund eller en tid att landa i mig själv. Då kommer jag att se klart igen. Jag kommer att kunna se med perspektiv och agera varsamt. Jag har aldrig varit med om att något gott har kommit ut av interaktion i affekt. Inte heller har någon av de ”sanningar” jag tyckt mig framföra, varit nyanserade och konstruktiva. Kan jag inte möta någon utan upprörda känslor, kan det vara klokt att vänta med att mötas. Vill jag inte vänta, gör jag klokt i att informera den andre om mitt tillstånd, ta ansvar för min oförmåga att …