Alla inlägg arkiverade under: HSP – högkänslighet (Highly Sensitive Persons)

En trött hjärna drar förhastade slutsatser

”En rädd hjärna drar förhastade slutsatser”, läser jag i en artikel i SvD 30/12 2012. Den meningen har levt kvar i mig sedan dess. I artikeln beskrivs hur stress gör den yngsta delen av hjärnan (Prefrontal cortex) trött och får känslohjärnan att ta över; den del som upplever mycket i sin omgivning som hot. Jag kopplar genast ihop detta med högkänslighet; vi som har svårt att sålla bort intrycken och som har nervsystem som är extra alerta med att registrera och reagera på hot/risk/fara. Förmodligen blir våra hjärnor mycket lätt stressade och trötta, och då tar känslohjärnan tar över. Detta skapar ännu mer stress, eftersom vi då upplever ständiga hot, mer eller mindre medvetet; kanske som en slags bakgrundsmusik till det mesta i våra liv, även om vi i en annan del av hjärnan vet att situationen inte är farlig. Jag vill dela med mig av detta som ännu en pusselbit för att kunna förstå vad som får oss att reagera som vi gör, vi känsliga. Vi kan inte hjälpa det, bara försöka lära oss …

Högkänslighet och föräldraskap

Att det väcker känslor att ha barn, är de flesta överens om. Det väcker vår kärlek, det väcker känslor vi inte visste fanns. Det tar fram det bästa i oss och emellanåt kan det få oss att erfara en stress- och trötthetsnivå långt över vad vi klarar om vi samtidigt vill kunna vara empatiska och inkännande föräldrar. Jag har fått många frågor om högkänslighet och föräldraskap, och ska försöka säga något om detta. Vår förmåga att känna det den andre känner och behöver, är i stunder av lugn en fantastisk förmåga som hjälper oss att se och bemöta våra barn på det sätt de behöver. Denna förmåga sätts dock ur spel när stressnivåerna blir för höga i oss. Sömnbrist i kombination med utebliven tid för egen återhämtning, höga ljud, hög intensitet, konstant tillgodoseende av barnens behov etc kan vara väldigt påfrestande för en känslig person. Vad kan man då göra: 1. Värna om din sömn och återhämtning. Kanske lättare sagt än gjort, då man kan ha högkänsliga barn som ofta sover mycket oroligt fram till fyraårsåldern …

Högkänslighet och arbete – att komma till sin rätt

En högkänslig person kan behöva ägna en del tid åt  att hitta sin professionella självrespekt. Många har känt sig missförstådda,  arbetat under förhållanden som inte alls fungerar för dem  och därför inte kunnat blomma i sin begåvning.    Det kan vara svårt för dem att hantera allt man förväntas  kunna hantera på ett ”vanligt” jobb, även då detta är ett jobb  som i grunden passar en högkänslig person.    Hur kan man då hjälpa sig själv i sitt arbetsliv?  Detta finns det mycket att säga om. Det här inlägget handlar om tydlighet.   Ett viktigt steg är att börja SE sig själv;  att bli tydlig inför sig själv. Först när man blivit tydlig för sig själv,  kan man bli tydlig för andra. I den processen är det ofta en god hjälp  att tänka icke-värderande,  att ovärderat synliggöra hur man fungerar. 1. Behov Man behöver bli tydlig i sina behov;  synliggöra under vilka förhållanden man fungerar bra  och specificera vilka ens behov är.  Detta kan vara svårt för den som är van vid att försöka  få …

Högkänslighet och arbete – att välja

Är det här verkligen rätt jobb?  Är det verkligen det här jag ska ägna mig åt? Och den så vanliga frågan: var finns den plats där jag kan vara mig själv  och komma till min rätt med allt jag har att ge? Högkänsliga har ofta en stark intuition,  vilket i vissa lägen göra det svårt att fatta beslut.   Att ifrågasätta sina val kan vara bra, men även stressande.  Det är stressande att ideligen ifrågasätta sina val baserat på  hur det känns, för det känns på en rad olika sätt  i alla sammanhang där man befinner sig en längre tid.    Man kan då behöva avgränsa sina möjligheter,  välja bort något för nu och bestämma sig för att stå fast  vid sitt beslut för några månader eller år beroende på  vad som känns rimligt i sammanhanget.  Att bestämma sig för ett val och hålla fast vid det  till exempel resten av året för att sedan utvärdera,  kan ge en välbehövlig vila.  Ibland behöver man naturligtvis göra på ett annat sätt.   Högkänsliga väljer ofta hjälparyrken,  eftersom de …

Högkänslighet och arbete – att hitta rätt

Högkänsliga har inte sällan svårt för att hitta rätt professionellt. Det kan vara svårt att hitta en arbetsplats som både fungerar formmässigt för dem och ger dem utlopp för sin speciella begåvning. Det kan även vara svårt för dem att veta vad de egentligen ska göra med sitt yrkesliv. Vad de ska arbeta med, och hur de ska få det att fungera så att de kommer till sin rätt är frågor som ofta upptar en högkänsligs tankeverksamhet. Yrken som lärare, präst, läkare, forskare, jurist, terapeut och liknande var ursprungligen typiska HSP-yrken där de kunde använda sin eftertänksamma, lyhörda, inkännande natur för att göra ett bra jobb. Dessa yrken har dock kommit att allt mer domineras av icke- högkänsliga, vilket har gjort arbetsklimatet hårdare och mer stressfyllt. Högkänsliga personer behövs och har mycket att tillföra på arbetsplatser där ett hårdare klimat råder. I politiken kan de använda sin eftertänksamhet och känslighet för att se konsekvenser av beslut som andra missar. I möten med människor i skolans värld eller som läkare kan de tillföra ett inkännande som kan vara avgörande för andra …

Högkänslighet och gränssättning

Jag får ofta frågor om gränssättning; hur vet man var ens gränser går? Svårigheten för en högkänslig, kan vara att det är svårt att sortera. Vi känner ofta andras behov i vår egen kropp och reagerar på dem som vore de våra. Vi kan uppfatta andras behov innan de själva gjort det, och har lätt för att känna ansvar för det vi ser. Jag tror att gränssättning i grunden handlar om att träna sig i att identifiera sina egna allmänmänskliga behov och koncentrera sig på att i första hand ta ansvar för dem; det kommer nämligen ingen annan att göra åt oss. Många högkänsliga har en vana att känna ansvar för andras behov på bekostnad av sina egna; kanske för att det obehag som känns i den andre känns lika starkt i oss. Det kan låta nobelt att sätta andras behov framför sina egna, men det håller inte i längden. Hur ser då en hållbar lösning ut? En lösning där vi kan vara varma, empatiska och omtänksamma mot andra utan att göra våld på oss själva …

Högkänslighet och stress

En högkänslig person möter många stressfaktorer varje dag; ljuset är för starkt, folk pratar för högt, står för nära, trafikljudet gör ont i öronen, intrycken är för många, för intensiva, för splittrande, utsattheten för okänsliga bemötanden från andra och oförståelse för sina behov, en stökig arbetsplats etc. Även underbara saker kan ge stress och obehag när det kommer i för starka doser; för stark sol, intensiva barn, för många nära möten på kort tid. Alla dessa faktorer kan skapa stress och obehag i kroppen. Det kan kännas övermäktigt att värja sig mot allt; och den accumulerade stressen kan göra oss splittrade och dysfunktionella. Hur kan man då hantera mötet med alla dessa stressfaktorer? Vi kan givetvis undvika det som skapar stress, men det är inte alltid det går eller är önskvärt. Vad vi däremot kan påverka, är vår egen stress. Fokuserar vi på det, har vi en sak att hantera, inte många. När stress- och obehagskänslorna går igång i systemet, behöver vi så snabbt som möjligt försöka sänka stressnivån. Tecken på stress i systemet kan …

Den kommunicerande kroppen – att lära sig lyssna och förstå

Högkänsliga personer har ofta tydligt kommunicerande kroppar. Det kan vara en konst att lära sig uppskatta en känslig kropp och lära sig att ta hand om den på det sätt den behöver. Man kan likna kroppen vid ett litet barn, som utan tillgång till verbalt språk försöker kommunicera sina behov och upplevelser. Först kommer det en reaktion, ofta med blandade känslor, och lyssnar vi då vänligt blir kroppen snart lugn igen. Ignorerar vi känslorna, börjar kroppen kommunicerar obehag i form av stress, ångest, trötthet, illamående, yrsel, värk eller liknande för att få vår uppmärksamhet; precis som ett litet barn som skriker allt högre. I värsta fall ger barnet upp, och drar sig tillbaka med en känsla av ensamhet, utsatthet och övergivenhet som följd. En varm, klok omhändertagande vuxen vet att ett lyhört lyssnande ger lugn och får symptomen att gå tillbaka. Det lilla barnet och den känsliga kroppen har så mycket gemensamt. De är nöjda och samarbetsvilliga när de inte är för belastade av intryck; stressade, trötta eller hungriga. När små barn och känsliga kroppar …