Hoppa till innehåll

Högkänslighet och arbete – att komma till sin rätt

En högkänslig person kan behöva ägna en del tid åt 
att hitta sin professionella självrespekt.
Många har känt sig missförstådda, 
arbetat under förhållanden som inte alls fungerar för dem 
och därför inte kunnat blomma i sin begåvning. 
 
Det kan vara svårt för dem att hantera allt man förväntas 
kunna hantera på ett ”vanligt” jobb, även då detta är ett jobb 
som i grunden passar en högkänslig person. 
 
Hur kan man då hjälpa sig själv i sitt arbetsliv? 
Detta finns det mycket att säga om.
Det här inlägget handlar om tydlighet.
 
Ett viktigt steg är att börja SE sig själv; 
att bli tydlig inför sig själv.
Först när man blivit tydlig för sig själv, 
kan man bli tydlig för andra.
I den processen är det ofta en god hjälp 
att tänka icke-värderande, 
att ovärderat synliggöra hur man fungerar.
1. Behov
Man behöver bli tydlig i sina behov; 
synliggöra under vilka förhållanden man fungerar bra 
och specificera vilka ens behov är. 
Detta kan vara svårt för den som är van vid att försöka 
få sig själv att passa in, 
men det är en god och viktig process. 
Det går alltid att ta hjälp om man behöver. 

Behov kan handla om balans mellan ensamarbete 
och arbete i grupp, 
hur många möten man kan hantera varje vecka, 
hur mycket man orkar vara tillgänglig för andra 
respektive behöver arbeta ostört, 
vilken belysning man behöver, 
vilken ljudnivå som fungerar för en 
(innan man blir hjärnstressad). 
Behov kan handla om hur långa dagar 
man kan arbeta om man ska må bra. 
Det kan handla om vad man behöver för typ av stöd 
från sin chef och vilket förtroende man behöver ges 
att utföra sitt arbete på det sätt man mår bra av. 
Det kan handla om att leva i harmoni med sin egen dygnsrytm.
 
2. Manual – en beskrivning av hur man fungerar
 
För en arbetsgivare eller chef som inte är högkänslig, 
kan det vara svårt att veta hur man ska hantera 
sin särskilt sensitiva personal. 
Chefen märker kanske att en anställd far illa av 
att arbeta i kontorslandskap 
(”fast nu är det ju så det är bestämt att de ska sitta”), 
att den har lätt för att ta illa vid sig av okänsligt bemötande, 
att den är lättstressad och tar allt så allvarligt. 
Kanske är det en anställd som nu och då 
behöver sjukskriva sig för stressymptom 
eller som på olika sätt inte fungerar 
som de andra i gruppen. 
Vissa chefer ser kanske mest problem med de högkänsliga, 
kanske för att de saknar kunskap och erfarenhet. 
Andra chefer har kanske lättare att se den känsliges 
speciella begåvning, men kan ändå sakna kunskap om 
fenomenet fungerar. 
De flesta högkänsliga fungerar på ungefär samma sätt, 
så egentligen handlar det om att informera om hur man själv 
och 15-20% behöver arbeta för att må bra och prestera väl. 
Kanske finns det ett flertal personer på samma arbetsplats 
som fungerar på liknande sätt och som skulle må bra av 
att få lov att arbeta i samklang med sin egen natur 
snarare än i samklang med någon annans. 
 
När man blivit tydlig inför sig själv, 
är det betydligt lättare att kommunicera med sin chef 
kring hur högkänslighet funkar rent tekniskt. 
Det är att betrakta som en arbetsmiljöfråga.
 
3. Begåvning
 
Man behöver bli tydlig med vad som är ens begåvning; 
vad man har att tillföra världen till exempel i form av djup, 
lyhördhet, förmåga att lägga märke till nyanser i samspelet 
mellan människor, förmåga att lyssna, 
att uppmärksamma vad som försiggår under ytan, 
vad andra känner och behöver et c.
Till denna begåvning kan även räknas förmågor som att 
i tidiga skeden reagera på sådant som många kan fara illa av, 
som hur man är mot varandra på arbetsplatsen, 
om det är dålig luft i huset eller 
ett arbetstempo som ingen egentligen mår bra av et c.
 
4. Svårigheter
 
Man kan också behöva bli tydlig med vilka svårigheter 
som följer med högkänsligheten och vilka uttryck de kan ta sig. 
Vi påverkas av alla intryck som går rakt in 
och kan få ett flertal överkänslighetsreaktioner varje dag. 
Detta är fullt normalt och inget som borde gå över, 
utan snarare hanteras konstruktivt. 
Synliggör vad som sker med sig när systemet blir överhettat. 
Var gärna detaljerad. 
Vi är tunnhudade, känsliga och kan bli dysfunktionella 
när det blir för mycket. 
Om du är tydlig med hur det fungerar, 
är det lättare att förhålla sig till det sakligt när det väl händer.
Det är ingen värdering i detta, 
bara ett händelseförlopp som leder till ett annat; 
triggers som utlöser en reaktion. Allt är ok. 
Det svåra är en del av den natur som möjliggör begåvningen.
Om man kan betrakta sig själv funktionellt, ganska tekniskt, 
kan det vara lättare att finna ett ovärderat förhållningssätt 
till sitt sätt att fungera.
 
  
5. Resultat och avstämning
 
Tydlighet kring vilket resultat de förväntas uppnå är viktigt. 
Att fokusera på vad de ska uppnå och ge dem frihet 
att ta sig dit på det sätt de mår bra av, 
fungerar ofta bra för många högkänsliga. 
Tydlig återkoppling och respons 
på vad de åstadkommit är värdefullt. 
De vill veta, för då slipper de gissa och känna av. 
Tydlighet är ofta starkt stressreducerande, 
om den samtidigt levereras på ett inkännande och mjukt sätt. 
En högkänslig kan behöva lite tid på sig 
för att smälta den tydlighet som levereras, 
men de mår bra av den. 
Man ska inte vara rädd för deras känslor.
När man blivit tydlig inför sig själv och accepterat sin natur, 
blir det även enklare att ta ansvar för sina behov. 
För många högkänsliga är detta en svår bit; 
de har ofta tränat länga på att känna in andra 
och ta ansvar för vad andra behöver från dem. 
Att ta ansvar för vad de själva vill och behöver 
är för många betydligt svårare, 
i synnerhet om de möts av oförstående utifrån. 
Det är dock något de behöver lära sig, för ingen annan 
kommer att göra det åt dem och i slutändan står de där 
ansvariga för sina liv och sin situation. 
De behöver styra upp sin situation efter bästa förmåga. 
Jag tror att ju mer självklara de är för sig själva, 
desto mer självklara blir de för andra. 
När de blir tydliga, kommer de kanske att bli 
förebilder för några och få kritik från några. 
Det är vad man kan förvänta sig.
 
Med värme,
Evalotta.

4 kommentarer till “Högkänslighet och arbete – att komma till sin rätt”

  1. Tycker att du skriver så bra Evalotta, man känner igen sig i nästan allt du förmedlar. Något jag kom att tänka på är att trots att det du skriver stämmer, och att det i den bästa värld hade varit rätt att vara tydlig även mot sin chef, är det så svårt. Svårt just för att världen ”kräver” att man ska vara på ett visst sätt. Man SKA vara stresstålig, snabb, ha många bollar i luften osv. Förmedlar man inte att det är så man är, så är åtminstone jag rädd att om inte bli av med jobbet, så ses som någon som inte är så bra eller viktig på arbetsplatsen. Jag som vill vara bäst….

  2. Du skriver så bra Evalotta! Jag känner igen mig i stort sett allt du förmedlar. Något jag kom att tänka på var det här med att vara tydlig gentemot bl a sin chef är mycket svårt. I den bästa av världar skulle man naturligtvis vara det, men kraven som ställs på en gör att man agerar annorlunda. Man SKA vara stresstålig, älska att ha många bollar i luften, snabb osv. Biter man inte ihop och går mot sin natur är åtminstone jag rädd att jag inte ska passa in. Kanske inte bli av med mitt jobb, men anses som jobbig, inte en viktig arbetstagare osv, och jag vill ju vara bäst…. Under hela mitt arbetsliv har jag lagt minst 110% av min energi på mitt jobb. Jag är (nästan) alltid glad, pigg, framåt, snabb, stresstålig mm. Detta resulterar i att jag inte har någon kraft kvar till mitt privatliv. Jag har kommit till den punkt att jag inte vill ha det så här längre, men vet inte hur jag ska kunna ta mig ur det. En inkomst måste man ju ha, och ”rätt” arbeten växer ju inte på träd… Vet du mer om erfarenheter från människor som faktiskt har ”visat sitt rätta jag” på jobbet?
    Tack för att du finns och delar med dig!

  3. Vilken bra guide. Jag är en HSP so är sjukskriven för utmattning och jag kommer att ta inspiration från det du skriver för att kunna rehabilitera mig på ett lite mer långsiktigt och hållbart sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.