HSP - högkänslighet (Highly Sensitive Persons)
kommentarer 8

En trött hjärna drar förhastade slutsatser

”En rädd hjärna drar förhastade slutsatser”, läser jag i en artikel i SvD 30/12 2012.

Den meningen har levt kvar i mig sedan dess.
I artikeln beskrivs hur stress gör den yngsta delen av hjärnan (Prefrontal cortex) trött och får känslohjärnan att ta över; den del som upplever mycket i sin omgivning som hot.
Jag kopplar genast ihop detta med högkänslighet; vi som har svårt att sålla bort intrycken och som har nervsystem som är extra alerta med att registrera och reagera på hot/risk/fara. Förmodligen blir våra hjärnor mycket lätt stressade och trötta, och då tar känslohjärnan tar över. Detta skapar ännu mer stress, eftersom vi då upplever ständiga hot, mer eller mindre medvetet; kanske som en slags bakgrundsmusik till det mesta i våra liv, även om vi i en annan del av hjärnan vet att situationen inte är farlig.
Jag vill dela med mig av detta som ännu en pusselbit för att kunna förstå vad som får oss att reagera som vi gör, vi känsliga. Vi kan inte hjälpa det, bara försöka lära oss att hjälpa oss själva.

Med värme,
Evalotta.

Texten nedan är en sammanfattning, hämtad ur följande artike i SvD. (http://www.svd.se/naringsliv/karriar/en-radd-hjarna-kan-tranas-upp_7784240.svd)
”Den yngsta delen av hjärnan, Prefrontal cortex, kan liknas vid en tonåring; den kan klara uppgifter briljant, vara kreativ, snabb och analytisk och den kan också vara lat, oberäknelig, känslig, lättskrämd och kan snabbt bli trött. Då går den lätt i autoläge och urhjärnan tar över. I det läget tolkas mycket i omgivningen som hot.” (Anneli Ekström, mental Ergonomi, SvD idag 30/12 -12)
Våra hjärnor utsätts varje dag för sådant som de uppfattar som livshot – till exempel mycket att göra – vilket upplevs som starkare än belöning – till exempel beröm – och därför tar hotupplevelsen lätt över.
När hjärnan är trött, drar det limbiska systemet igång, vår känslohjärna. Denna tolkar lättare företeelser som hot än vad en alert hjärna gör.
Stress drar alltså igång hotupplevelsen och en hotad, rädd hjärna drar förhastade slutsatser.
Vad kan man då göra åt det?
När känslan av hot uppstår, kan man använda sin känslobroms genom att medvetandegöra hoten och sätt ord på känslan.
– Vad är det för hot jag/min hjärna upplever nu?
-Vilka känslor har uppstått i mig på grund av det?
Med magnetkamera kan man se att detta är ett effektivt sätt att hantera de starka primitiva känslor som urhjärnan drar igång. Rädsla kan kortsiktigt göra oss alerta, men en rädd hjärna blir väldigt fokuserad på själva hotet och har svårt att se så mycket annat och agera rationellt och produktivt.
I längden är det förödande.
Man har kartlagt fem områden med kraft att försätta hjärnan i hot-eller belöningsläge beroende på hur vi upplever dem:
-Anknytning/relationer
-Status
-Säkerhet/förutsägbarhet
-Autonomi/självständighet
-Rättvisa
Detta sammanfattas som ASSAR.
Med uppmärksamhetsträning, en form av mindfulness, kan man träna hjärnan att fokusera. Det är som styrketräning för hjärnan, så att vi lättare kan filtrera bort irritations- och störningsmoment när det behövs. Man kan ta några minuter varje dag och öva på att fokusera på en kroppsdel eller på andningen. Varje gång tankarna far iväg, återvänder man bara till närvaron i kroppsdelen eller andningen. Detta kan hjälpa oss att bli mer medvetna om vad vi gör och vad som styr. Det får oss att må och fungera bättre.

8 Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.