Författare: Evalotta Stiernholm

Varför kan närhet vara så svårt?

Att släppa en annan människa nära, är för många något av det svåraste vi kan göra. Mötet väcker delar i oss som vi tappat kontakten med tidigt i livet. De delar som inte blev empatiskt sedda och mottagna när vi var små, förblir outvecklade och osynliga för oss någonstans inom. När någon kommer nära, påminns vi om vårt osynliga bagage. Kanske presenterar det sig som ett obehag, en stress, och får oss att vilja gå bort från den relation som väckte det till liv. Kanske visar det sig i form av en längtan att bli sedd, älskad, aldrig mer övergiven. Det som väcks i oss när någon kommer nära, har legat så länge där i våra skrymslen och vrår. Förmodligen hamnade det där långt innan vi kunde prata och definiera våra känslor och behov med ord. Det ligger kvar där i form av fysiska förnimmelser, en känsla av att hela vår existens är hotad. I djupet av upplevelsen riskerar vi att försvinna, uppslukas, av den andres behov eller att försvinna och gå under om den …

Åttan och kraften

I serien om enneagrammets andliga dimension har turen kommit till den kraftfulla åttan. Åttan svarar an till livet med kraftfullhet, vilket gör den oerhört handlingskraftig och stark men även får konsekvensen att man kan missa att vara i mer känsliga delar av sig själv. Vi pratar om åttans djupa andliga begåvning och hur den kan gå vilse när den tappar den kontakten. Välkommen att lyssna!

”Empati, närvaro och kontakt med din kärna.” Retreat i grönskan

Välkommen till en dag där du i en vacker miljö får hjälp med att landa djupare i dig själv. Det blir en dag i naturen, i hagen och den vackra skogen, med vägledning och tystnad. Du får utrymme att utforska och komma närmare dig själv genom vägledning och meditation i olika former; att sitta still, promenera i skogen eller ligga i gräset. Du gör det du trivs bäst med. Det finns möjlighet för den som vill att prova att göra övningar där man är nära eller sitter på en häst. Du väljer själv om du vill interagera med djuren eller ej. Vill du hellre vara helt i tystnad än lyssna på vägledning går det bra. Det här är din dag. För att komma nära oss själva, behöver vi komma bortom våra skydd. Vi utforskar hur närvaron i stunden kan hjälpa oss att inte åka in i våra försvar. Vi utforskar också hur vi i närvaron i stunden har tillgång till allt vi behöver. Är vi närvarande i stunden, fastnar vi inte i det tillstånd som …

Tvåan och relationerna

Vi pratar om tvåan och att förlägga sitt centrum utanför sig själv; om att bli till i mötet, söka den Andre och sig själv genom den Andre. Om att bli trygg av att se, stötta och finnas där för den Andre och otrygg av att vända blicken mot sig själv. Vid arketyp två behöver vi ödmjukt erövra hela vår egen mänsklighet och släppa idén om att vara goda människor. Välkommen att lyssna!

Djupen, längtan och känslorna – fyran som arketyp

Vi pratar om de andliga dimensionerna av arketyp fyra i enneagrammet. Fyran representerar hur vi aldrig blivit skilda från vårt ursprung, att vi rentav är vårt ursprung. Vi är unika krusningar på ytan av det stora, ursprunget, Gud. Vid arketyp fyra blir det även tydligt hur vi behöver gå igenom våra känslor för att få kontakt; inte stanna där, men gå igenom dem. Välkommen att lyssna!

Döden och kärleken

Döden blir svårare att hantera när relationen varit komplicerad. Kanske känner man inte den förväntade sorgen, kanske känner man hela andra känslor än man förväntas känna. Likgiltighet. Irritation. Ilska. Lättnad. Kanske är det skönt att något dysfunktionellt är över. När relationen varit svår, blir sorgen på ett annat sätt än när känslorna för personen är rena. När det finns många lager av skydd emellan, när kärleken inte kunnat nå fram som man önskar, blir det lätt grumligt. Otydligt. Svårare att veta vad man känner. Då blir det svårare att komma igenom sorgen, för det är mer otydligt vad den handlar om. Kanske sörjer man mer det som aldrig blev än förlusten av det man haft. Sorgen blir arbetsam. Det blir ett sorgen-arbete som tar tid. Om man haft förmånen att komma nära på ett sätt där känslorna är alldeles rena, blir sorgen en annan. Den kommer ut mer direkt. Den blir till tårar som rinner och känslor av saknad och förlust i nuet. Den blir en rörelse, en process som fortskrider av sig själv. Det …

När det gudomliga snuddar vid vardagen

Jag fick en glimt nu på morgonen, som om slöjan lyftes bort och jag såg klart. Jag vet inte om jag kan fånga det i ord eller lyckas förmedla det, men jag ska försöka. Det handlar om beröring. Jag såg hur den gudomliga verkligheten vill nå oss i varje stund och ständigt är beredd på att infinna sig. Beröra. Hur den vill genomsyra varje möte och uppgift, varje tillstånd, allt mående och varje tanke. Det är som en verklighet, en dimension av total klarsyn, frihet, klar tanke, kärlek och djup glädje som finns precis invid den värld vi lever i, ser och upplever som den vanliga. Precis nära, helt tätt inpå, bara en tunn slöja bort finns den gudomliga verkligheten. Den kommer igenom ibland, som en beröring. Det är som att något öppnar sig och vi får del av kraften, flödet och kärleken. I den stunden försvinner all rädsla, all oro och alla förbehåll. Något öppnar sig och vi får uppleva oss själva på ett nytt sätt, eller, så som vi verkligen är. Det hände …

Dras du till omöjliga relationer?

Känner du igen dig i att du dras till relationer där det blir en viss typ av energi? En känsla av kontakt, igenkänning, att höra ihop och förstå varandra på ett väldigt speciellt sätt? Ofta är energin stark, elektrisk, och relationen berör på djupet. Har du försökt fördjupa en sådan relation och märkt att det inte är det lättaste? Det som till en början verkade vara så självklart, visar sig ganska snart vara svårt och arbetsamt. Det blir känslomässigt intensivt och du dras in i något som du antingen får en impuls att fly bort ifrån eller en impuls att vilja vara nära mest hela tiden. Den här typen av relationer är vanliga och beror på de anknytningsmönster vi har med oss sedan vi var små. Det är starka krafter och vi tenderar att upprepa de här mönstren igen och igen genom livet. Det tar mycket energi och gör att det blir svårt att vara kvar i relationen eller att må bra i den. Det finns dock mycket man kan göra för att slippa det …