Hoppa till innehåll

Förstå härskartekniker med empati

Det finns mycket skrivet om härskartekniker och det här inlägget är bara tänkt som ett komplement till annat som redan sagts.

Det som kallas för härskartekniker* (se nedan) handlar i regel mer om en omedvetenhet än om en genuin vilja att förminska någon annan.

Den som använder sig av det här beteendet, är ofta inte medveten om det och om vilken påverkan det kan ha på andra. Kanske saknar personen insikt om sina behov eller vet inget annat sätt att möta dem. Ofta är personen omedveten om hur tonfall, ordval, kroppsspråk eller en viss typ av skämt kan upplevas.

Det är bara att gå till sig själv. När andra upplevt mitt beteende som överlägset eller liknande, har detta aldrig varit min avsikt.

Att synliggöra hur vi uppfattar varandra kan kasta nytt ljus över såväl vårt eget beteende som våra förhastade tolkningar av varandra. Att någon har ett beteende med härskartekniker säger ingenting om personligheten hos den som använt sig av dem; inget om hur han eller hon är. Det berättar snarare om en omedvetenhet, kanske en inlärd vana eller en blind fläck hos personen. Ofta gäller principen ”ju hårdare yta desto känsligare inre”.

Det är inte ovanligt att man förnekar att man använder sig av en härskarteknik. Varför?
Förmodligen för att man inte själv upplever det så, inte medvetet velat göra någon annan illa, utan bara försökt tillgodose sina egna behov om än på ett bristfälligt sätt.

Om man (omedvetet) känner skam för det beteende någon annan påpekar att man har, kan man inte möta den andre utan slår ifrån sig.
Den som upplevt sig utsatt för en härskarteknik, kan känna en vilja att ge igen.
Risken finns då att den som råkat använda en härskarteknik upplever sig attackerad, blir arg, skäms eller blir tyst. Kanske blottas då en sårbarhet personen inte är trygg med. Man kan behöva vara varsam även när man tror sig slå ur underläge.

Användandet av till exempel förlöjligande kan vara ett sätt att (omedvetet) slippa prata om det som är obekvämt, att slippa känna något man är obekväm med, att slippa vara sårbar. Det är inte alls säkert att man kan nå fram till varandra i ett samtal kring detta, men det kan vara en god hjälp att själv förstå varför den andre gör som den gör. Det har aldrig något med dig att göra.

Om man känner skam eller skuld, ger det ofta ett motstånd mot att fortsätta kommunicera.
Skam och skuld får oss att bli väldigt fokuserade på oss själva och på att försöka bli av med de känslorna. Det kan ta sig uttryck i förnekanden, uppskjutanden, undvikanden och i att vi projicerar skammen och skulden på andra. Det gör vi för att vi just då inte vet något mer konstruktivt sätt att hantera situationen på. Om någon därpå dömer oss för vårt bristfälliga beteende, är risken stor att det blir än värre.

Oavsett om det är vi själva eller den person vi vill skapa kontakt med som skäms, kan det vara en utmaning att hantera situationen. Om det är vi själva som skäms, är det förlösande att erkänna det. Då lossnar något och vi kan få kontakt med vad vi behöver för att må bra i stunden.
Om det är den vi möter som skäms, behöver den andre ofta bli hörd och förstådd på ett sätt som inte ökar skammen; inte dömd. Om vi lyckas skapa en kontakt där ingen dömer den andre, har vi kommit långt på väg i den ibland svåra konsten att fungera tillsammans.

I Liv Larssons bok ”Bli ett bemötandeproffs – Konsten att möta andra med lyhördhet utan att offra sig själv.” (Friare Liv Förlag) visar hon på hur man med empati kan förstå och hantera den typen av beteende som ofta kallas för härskartekniker.

* Det finns olika sätt att definiera härskartekniker, men ett sätt är följande:
1. Osynliggörande
2. Förlöjligande
3. Undanhållande av information
4. Dubbelbestraffning
5. Att skam- och skuldbelägga

2 kommentarer till “Förstå härskartekniker med empati”

 1. Hej
  Jag har precis förstått att jag är en hög känslig person hsp. Jag jobbar nära en person som är väldigt röd person i DISC analyser röd, blå, grön gul personligheter. Han jag jobbar med utför en hel del härskar teknik. Hur ska jag bemöta honom. Idag när jag säger ifrån att han missar vissa punkter på möten blir han stött o slänger ur sig en spydig kommentar som gör mig ledsen o så är min dag förstörd. Hur ska jag bemöta honom?

  1. Hej Ann!

   Jag tror på att påverka det man kan, och det är ofta sig själv. Kanske kan du inte förvänta dig förståelse från honom, men ditt behov av förståelse för hur du känner behöver ändå bli tillgodosett. Där kanske du både kan bekräfta dig själv i din känsla och få bekräftelse från någon annan som har förmågan att förstå att du blev ledsen. Kanske är det känsligt att ta upp vad han missar, alla har vi våra känsliga punkter. Kanske fungerar det bättre att prata om hur det kan bli ännu bättre till nästa gång och att vara tydlig med hur du vill bidra till presentationen. Eller, kanske kan du rentav fråga honom hur han vill bli bemött i en sådan situation? i vilken form har han lättast att ta till sig ett sådant budskap?

   Det viktiga är nog att du hittar vad som är viktigt för dig (behov) och funderar på hur du ska få dem tillgodosedda så att inte hans oförmåga att bemöta dig på det sätt du behöver, får förstöra din dag.

   Med värme,
   Evalotta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.