Alla inlägg arkiverade under: HSP – högkänslighet (Highly Sensitive Persons)

Att vara en stark-skör person

Det är mycket med att vara en stark-skör person. Att vara stark-skör innebär att vara kraftfull och sårbar samtidig, parallellt och om vartannat. En stark-skör person är alltid både och; har nära till båda tillstånden, åtminstone inom sig. Ganska ofta dominerar det ena genom första halvan av livet och det blir ett arbete att integrera båda aspekterna av sig själv. En stark-skör klarar det som ska klaras och håller ihop det, ringer chefer och förklarar trevligt var det glappar i bemötande, vad som är bra och vad som inte funkar som det ska. En starkskör styr upp saker. Vi är starka, det är genuint. Vi är bra på det, det kommer naturligt och lätt. Vi är dock lika sköra som vi är starka och det är viktigt att förstå. Mycket viktigt. En starkskör som ser så stark ut, behöver bäddas in i medkänsla och värme och omtänksamma ord. Vi behöver lika mycket stöd som vi delar ut till andra. Vi behöver mängder av kärlek och lyssnande hjärtan. Vi behöver få bejaka vår skörhet såväl som …

Stark och svag – vad påverkar vilket tillstånd man är i

Stark och svag är tillstånd som skiftar. Är belastningen hög, belastningen av sådant som stressar, försvagas man. Vad som stressar, är individuellt, men vanligt är otydlighet, hög ansvarskänsla i kombination med brist på befogenheter/möjlighet att påverka/osäkerhet på hur man kan påverka. Tillstånd av svag och stark är som månadens ekonomi eller pengarna i plånboken – de säger inte mer än så om vår identitet. Stark och svag säger något om hur vi har det och vilka resurser vi har just då. Ibland är påfrestningen på ekonomin stor, för det kommer oförutsedda utgifter – samma med kraften. Ibland är den stabil och ibland kommer det in extra. Det viktiga är att veta hur man hämtar upp stark ur svag, för i ett tillstånd av svaghet, skörhet, obalans, kraftlöshet, finns en kärna som är så stark, så dynamisk, så hel och oförstörd. Den finns i oss alla, men det verkar som om men behöver omfamnar skörheten för att nå den. Belastningen och stressen kan öka av otydlighet i relationer, av orimliga krav på sig själv (som man dessutom inte förstår …

Podradioprogram med mig om tro

En vän till mig har ett podradioprogram där han pratar med präster, pastorer och annat löst folk om deras tro och livshållning. Jag fick äran att vara med där och prata länge om något som ligger mig varmt om hjärtat. Samtalet rör andlighet, högkänslighet, hur jag tycker att kristen tro går fint ihop med reinkarnation och buddism och så vidare. Vill du lyssna, kan du göra det här. http://navet.libsyn.com/navets02e04evalottastiernholm Man kan ladda hem ”navet” i sin podradioapp om man har en sådan, så finns intervjun med mig på juni 2015. Med värme, Evalotta

Att jämföra sig eller värdera sin mänsklighet högt

Det händer emellanåt, ganska ofta förresten, att jag får höra: ”du har kommit så mycket längre än jag i din utveckling” eller ”han har kommit längre än jag”, och varje gång är det något i mig som reagerar. Det är något i det sättet att tänka som inte stämmer. Jag har dagar och stunder då jag är klarsynt och stark, nära livet och kärleken, fri och i kontakt. Jag har dagar och stunder då jag känner mig vilsen och avskuren från livet, känsligare för smärta, som på väg genom dimma. Så lätt det är att känna mig stolt och underbar de där klarsynta dagarna då det är lätt att leva. Så mycket svårare det är att känna mig stolt, ärlig och öppen de dagar då livet inte flödar inom och klarsynen uteblir. Så lätt det är att värdera det ena högre än det andra, att se det kloka klara som normaltillstånd och det andra som icke-önskvärda avvikelser som egentligen inte borde vara där. Så lätt det är att se sitt högpresterande och välfungerande jag som det …

Högkänslighet och ansvar

Ansvar; känslan av att ha ansvar för det man lägger märke till behöver göras, upplevelsen av att ansvar läggs på en. Stressen över att stå ensam med tungt, splittrande ansvar när ingen kommer och hjälper en fast man själv tror att det är uppenbart tydligt att man behöver hjälp. Detta ansvar så många högkänsliga går runt och känner; omedvetet och överväldigande. Det kan vara så svårt att veta vad man har ansvar för och inte, när man lägger märke till så mycket. Det här är ett så vanligt problem och så tungt att bära för känsliga själar – och därför skönt att sätta ljus på. Att dela sin börda och få hjälp med att sortera gör gott. Först och främst är det bra att veta att andra inte självklart ser det du ser. Allt du ser och känner ansvar för, är kanske inte alls lika tydligt för någon annan. Att andra inte spontant reagerar och agerar på det du gör, betyder kanske bara att de inte märkt det. De har sett andra saker, fokuserat på …

Högkänsliga vän, det är inget fel på dig.

Du är inget problem som ska lösas; ditt sätt att fungera borde inte förbättras, fixas till, gå över. Det behöver inte ursäktas eller förklaras. Du behöver bli förstådd;  förstådd i dina försök, förstådd i dina känslor och mött i dina behov. Du behöver bli förstådd och sedd i allt du känner ansvar för och bär. Du behöver få veta tydligt att andra verkligen tar ansvar för sig själva; att de inte håller dig ansvarig för sina känslor (ja, du är skuldfri),  att de inte förväntar sig att du ska ta ansvar för deras behov utan att de ens sätter ord på dem (du behöver inte snappa upp vibbar och se till att alla blir nöjda, du ska inte ens). Känslor. Å ena sidan kan det kännas mycket. Starka, sköna känslor och svåra. Det är gott så. Kärleken, livskänslan, kreativiteten, sorgen och glädjen kan fylla dig till bristningsgränsen. Å andra sidan, om du missar din första känsla, grundkänslan, och omedvetet prioriterar bort den, kan du istället komma att känna tolkningsgenererade känslor. Det är känslor som värderar …

Högkänsliga barn som känner ansvar för alla

Högkänsliga barn känner ansvar. De känner ansvar för att alla ska ha det bra, bli nöjda, få som de vill. De är omtänksamma och vill inte göra någon ledsen. Redan som fyra-femåringar kan de uttrycka att det ser det som sitt ansvar att familjen har det bra, även då det finns ansvarstagande vuxna som ser till allas behov. Det är så lätt för dem att i sin omtänksamhet sätta andra före sig själva. Sådana barn är det viktigt att befria från ansvar. Det är även viktigt att visa dem vilket ansvar som är deras och vara tydlig med precis vad man förväntar sig av dem och inte. De har inte ansvar för vad andra känner och behöver eller vill. Det är andras ansvar. Det de har ansvar för, är att uttrycka vad de själva känner och behöver eller vill, oberoende av andra. Detta är så viktigt, så oändligt viktigt. Omtänksamheten behöver riktas mot dem själva först, sedan utåt. Dessa barn är av naturen så omtänksamma och fokuserade på andra att de kan behöva hjälp att …

Föräldraskap och empati – att låta sig omformas i mötet.

Att ha barn är ett flöde av möte med känslor; känslor som kommer i alla möjliga olika former. Ideligen får jag som förälder möjlighet att fånga upp och möta en person  i de känslor som väcks i en situation.  Tar jag mig tid, blir jag då påmind om hur lika vi är  och att samma känslor och reaktioner återfinns hos vuxna,  om än i tillrättalagd eller uppfostrad form.  För att kunna möta och bekräfta barnens känslor och behov som goda och viktiga,  behöver jag göra samma sak med mig själv.  Blir det svårt, går jag iväg med mig själv till mitt rum en stund  tills jag kan bejaka mig själv på ett ansvarsfullt sätt och då även bekräfta barnen.  Att ta emot en människa så nära, innebär ett liv nära någon som fortfarande utgår  från att allt med den är ok och tillåtet.  För mig är en av de viktigaste delarna i föräldraskapet att inte skada just det,  utan försöka omforma mig själv lite hela tiden efter den förebild  som hävdar sin rätt att vara …

Det inre barnet känner det andra känner för att bli trygg – högkänslighet och nära relationer.

”Du känner något, jag kan inte sova.”, sa min högkänsliga vän till sin lika högkänsliga man och så flyttade hon ut på soffan. Att vara högkänslig kan vara utmattande i nära relationer, då man spontant reagerar på den andres känsloläge, känner det i sin egen kropp och lätt börjar hantera det som vore det ens eget. Det kan skapa stress och ett större behov av avskildhet för att kunna känna sina egna känslor. Därtill kan det skapa stress hos den andre som inte får vara ifred med sina känslor utan att någon annan påverkas. I föräldraskapet kan stressnivån gå upp rejält om man åker med i sina barns känslor istället för att vara kvar i sina egna och då tappar vi lätt i empati. Det är en konst att göra sig själv trygg i tider då nära relationer triggar en inre skörhet. Inuti den ambitiösa vuxenkroppen finns hos så många högkänsliga ett barn som inte haft möjlighet att mogna känslomässigt i sin egen takt, utan av någon anledning växt upp för fort. Ofta finns där …

Högkänslighet som vägledare – men lär dig skilja på tolkning och fakta.

Låt känsligheten leda dig rätt. Känsligheten är ett fantastiskt instrument om man lär sig hur man kan använda den konstruktivt. Som högkänslig reagerar du på alla skiftningar och nyanser; i kontakten med andra, inom dig själv, i luften, i naturen. Lär dig förstå vägledningen i det du registrerar, så kan känsligheten ta dig till helt nya platser. När du reagerar; var försiktig med att tolka det du reagerar på. Lär dig ta reda på fakta. Det du tror händer i kontakten med en annan människa, kan vara helt fel. Högkänsliga personer kan ha lätt att ta saker personligt och kan behöva lära sig skilja på känslor och fakta. Du känner när någon stänger sitt hjärta och tror så lätt att det handlar om att stänga ute dig. Du känner när den andre inte är där med själ och hjärta när ni möts, och då drar ditt hjärta lätt ihop sig. Din lyhördhet kan få dig att leta signaler för om du är välkommen och önskad som du är eller ej. Du undrar om din kärlek …